Team

Ambitie en ervaring hand in hand

Meester Piet Rotsaert
Advocaat
piet.rotsaert@rotsaertadvocaten.be
Piet Rotsaert
 • Meer info over Piet Rotsaert

  Piet Rotsaert startte in 1989 zijn loopbaan als advocaat.

  Hij behaalde het pedagogisch diploma om rechtsvakken te doceren. Hij gaf les aan het hoger onderwijs en aan vormingsinstituten. Advocaat Rotsaert verzorgt ook voordrachten voor beroepsorganisaties. Bij dat lesgeven kan hij putten uit zijn inmiddels 30-jarige praktijk.

  Sedert 2013 is hij plaatsvervangend vrederechter.

  Regelmatig belasten de rechtbanken hem met gerechtelijke opdrachten.

  Advocaat Rotsaert is gespecialiseerd in alles wat met vastgoedrecht te maken heeft. Hij is niet alleen expert in aannemingsrecht, maar ook erg vertrouwd met overheidsopdrachten, publiek-private samenwerking, ruimtelijke ordening en onteigeningen.

  Daarnaast beschikt hij ook over een bijzondere kennis van het verzekeringsrecht in de bouwsector.

  Hij streeft ernaar vlot bereikbaar te zijn en is voorstander van een praktische, doordachte aanpak.

  Door zijn kennis en ervaring in deze materies is hij een handig onderhandelaar.

  Indien mogelijk worden zaken buiten de rechtbanken om geregeld. Kan het toch niet anders, dan staat hij erom bekend om op een stijlvolle, maar hardnekkige wijze uw rechtszaak te behartigen.

  Hij is tevens houder van het speciaal certificaat vereist om een cassatieberoep in strafzaken te mogen instellen.

Meester Ilse Vandamme
Advocaat
ilse.vandamme@rotsaertadvocaten.be
Ilse Vandamme
 • Meer info over Ilse Vandamme

  Ilse Vandamme startte in 2012 haar loopbaan als advocaat.

  Zij heeft reeds ervaring opgedaan in diverse takken van het recht.

  Zij wordt door de rechtbank ook regelmatig aangesteld als gerechtelijk mandataris.

  Advocaat Vandamme legt zich in het bijzonder toe op vermogens- en successieplanning.

  U kan bij haar terecht voor al uw vragen en noden hieromtrent. Zij is een betrokken advocaat die steeds met veel aandacht naar u zal luisteren en met de nodige grondigheid en kennis van zaken acties voor u zal ondernemen.

  Zij schoolt zich voortdurend bij in deze complexe materie om up-to-date te blijven en om uw dossier op accurate wijze te kunnen behandelen.

Meester Anthony Demol
Advocaat
anthony.demol@rotsaertadvocaten.be
Anthony Demol
 • Meer over Anthony Demol

  Anthony Demol studeerde af als master in de Rechten aan de Universiteit te Gent in 2019.

  Tijdens zijn opleiding specialiseerde hij zich in het vastgoedrecht en meer specifiek het ruimtelijke ordeningsrecht. 

  Sinds oktober 2019 is hij advocaat aan de balie West-Vlaanderen.

Barbele Verbeke & Melissa De Decker
Secretariaat
info@rotsaertadvocaten.be
Barbele Verbeke
Melissa De Decker
 • Meer over Barbele Verbeke & Melissa De Decker

  Barbele en Melissa ondersteunen de advocaten door het uitvoeren van praktische taken. 

  Zij verzorgen met flair het onthaal en bij telefonisch contact zijn zij vaak uw eerste aanspreekpunt. 

  Barbele en Melissa zijn verantwoordelijk voor het dossierbeheer en archivering op het advocatenkantoor.

  Zij nemen ook nauwgezet de boekhouding voor hun rekening.

  Ze staan tevens in voor de sociale media en de bibliotheek. 

Meer weten over ons kantoor?